Convocatoria Data publicació Núm. Places Termini de presentació Resolució
 
01 2016 – Selecció Cap de contractació 3/6/2016 1 08/06/2016 Resolució 01 2016
02 2016 – Selecció Cap de serveis jurídics 9/6/2016 1 15/06/2016 Resolució 02 2016
03 2016 – Selecció Suport Jurídic de Contractació 16/6/2016 1 23/06/2016 Resolució 03-2016
01 2018 – Selecció Director/a Tècnic de Mobilitat 20/4/2018 1 04/05/2018 Resolució 01-2018
01 2019 – Selecció Cap de contractació 3/12/2019 1 20/12/2019 Resolució 01-2019
01 2021 – Selecció Director/a Tècnic d’Infraestructures 22/2/2021 1 08/03/2021 Resolució 01-2021
02 2021 – Selecció Director/a Tècnic/a Adjunt/a d’Infraestructures  12/4/2021 1 24/04/2021 Resolució 02-2021
03 2021 – Selecció Director/a General 27/9/2021 1 21/10/2021  a les 24:00 h Resolució 03-2021
03 2021 – Annex III en Word procés de selecció Director/a General        
03 2021 – Nota aclaridora procés de selecció Director/a General        
03 2021 – Relació provisional de persones aspirants excloses del procés de selecció Director/a General        
03 2021 – Relació definitiva de persones aspirants excloses del procés de selecció Director/a General        
         
04 2021 – Selecció Cap Transformació Digital 3/11/2021 1 26/11/2021 a les 12:00 h Resolució 04-2021
05 2021 – Selecció Gestor/a Territorial 24/11/2021 1 15/12/2021 a les 12:00 h Resolució 05-2021
01 2022 – Selecció Director/a General 6/7/2022 1 13/7/2022 a les 12:00 h Resolució 01-2022
02 2022 – Selecció Director/a Inversions 6/7/2022 1 14/7/2022 a les 18:30 h Resolució 02-2022
03 2022 – Selecció Director/a Tècnic/a Adjunt/a d’Infraestructures 21/9/2022 1 5/10/2022 a les 12:00 h Resolució 03-2022
04 2022 – Selecció Cap de Planificació d’inversions 2/11/2022 1 15/11/2022 a les 15:00 h Resolució 04-2022
05 2022 – Selecció Cap de Control Econòmic d’Inversions 2/11/2022 1 15/11/2022 a les 15:00 h Resolució 05-2022
01 2023 – Selecció lloc treball temporal Tècnic/a Comptable 6/10/2023 1 13/10/2023 a les 14:00 h Resolució 01-2023
02 2023 – Selecció Director/a Tècnic/a de obres estandaritzades 5/12/2023 1 18/12/2023 a les 18:30 h Resolució 02-2023
03 2023 – Selecció Director/a Tècnic/a Ajunt/a d’Edificació 14/12/2023 1 22/12/2023 a les 14:00 h Resolució 03-2023
01 2024 – Selecció Director/a Tècnic/a de Producció 8/01/2024 1 17/01/2024 a les 14:00 h Resolució 01-2024
02 2024 – Convocatòria per la conversió d’un contracte temporal en un contracte de relleu indefinit 8/01/2024 1 12/01/2024 a les 14:00 h Resolució 02-2024
03-2024 – Selecció Director/a Tècnic de Finançament, Programació d’Inversions i Control Qualitat  29/01/2024 1 07/02/2024 a les 14:00 hores Resolució 03-2024
04 2024 – Selecció Cap de contractació 28/02/2024 2 6/03/2024 a les 14:00 hores Resolució 04-2024
05 2024 – Selecció Director/a Tècnic/a Adjunt/a d’Obres Estandarditzades 28/02/2024 2 8/03/2024 a les 15:00 hores Resolució 05-2024
06 2024 – Selecció Director/a de Persones, Feminització i Administració 1/03/2024 1 15/03/2024 a les 15:00 hores Resolució 06-2024
07 2024 – Selecció de Cap de Contractació d’obres estandarditzades 1/03/2024 1 15/03/2024 a les 15:00 hores Resolució 07-2024
08 2024 – Selecció Gestor/a Territorial 8/03/2024 1 20/03/2024 a les 15:00 hores Resolució 08-2024
09 2024 – Convocatòria per la conversió d’un contracte temporal en un contracte de relleu indefinit 11/03/2024 1 13/03/2024 a les 14:00 hores Resolució 09-2024
10 2024  – Selecció Director/a Tècnic/a Adjunt/a de Projectes 22/03/2024 2 5/04/2024 a les 15:00 hores  
11 2024 – Selecció Cap de Finançament i Programació d’Inversions  17/04/2024 1 24/04/2024 a les 14:00 hores