El Director general és el Sr. Ricard Font i Hereu

Currículum vitae

Retribució: En l’any 2022 la retribució bruta anual és de 110.000 euros.

Declaració de bens