En l’àmbit de l’aplicació de la Llei de transparència, a l’Ajuntament de Barcelona te la consideració d’alt càrrec el càrrec executiu superior  de les societats municipals. En aquest sentit, tenen consideració d’alts càrrecs a BIMSA:

Presidenta

Conseller Delegat

Director general