El Director general és el Sr. Ricard Font i Hereu

Currículum vitae

Retribució: En l’any 2023 la retribució bruta anual és de 115.000 euros.

Declaració de bens