Poder consultar els Convenis vigents de BIMSA amb les seves dades més significatives dintre del quadre global del Grup Ajuntament de Barcelona

Convenis