Barcelona d’Infraestructures Municipal, SA, com empresa pública que pertany al 100 % a l’Ajuntament de Barcelona, presenta el pressupost inicial i liquidat al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona juntament amb la resta de societats mercantils.

A continuació es presenten les memòries del pressupost de BIMSA dels següents exercicis:

2020

2021

2022

2023

2024