L’òrgan decisori de la societat és el Consell d’administració que està composat per:

Il·lma. Sra. Laia Bonet Rull, Presidenta
Il·lm. Sr. Jordi Valls Riera , Vicepresident
Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez, Conseller
Il·lm. Sr. Damià Calvet Valera, Conseller
Il·lma.  Sra. Janet Sanz Cid, Consellera
Il·lm. Sr. Liberto Senderos Oliva, Conseller
Sr. Josep Mª Boronat i Pujals, Conseller
Sra. Sonia Devesa Rius, Consellera
Sra. Laia Claverol Torres, Consellera
Sr. Joan Cambronero Fernández, Conseller
Sra. Maria Buhigas San Jose, Consellera
Sr. Jordi Campillo Gámez, Conseller delegat
Sr. Oriol Altisench Barbeito, Conseller
Sr. Agustí Abelaira Dapena, Conseller
Sr. Xavier Patón Morales, Conseller