Missió de l’empresa

Gestionar l’obra pública municipal d’infraestructures i edificació de l’Ajuntament de Barcelona.

Visió de l’empresa

Esdevenir un instrument bàsic de l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió de l’obra pública municipal d’infraestructures i edificació.